El Museu Marítim de Barcelona us convida a la inauguració de l’exposició Snipe: origen,
present i futur.
Es podrà veure un vaixell Snipe molt antic que porta les sigles del Reial Club Marítim
inscrites, sembla ser que va ser del Santiago Amat i a partir d’ara estarà exposat al
Museu.

Hora: 19.00 hores
Lloc: Naus de les Drassanes

Ver más:SnipeMMB_RCMB

El Museo Marítimo de Barcelona, inaugura la exposición

“Snipe: Origen, presente y futuro.”
Podremos ver un Snipe muy antiguo que lleva los anagramas del Real Club Marítimo de Barcelona.
Se cree que puede ser de Santiago Amat y a partir del 7 de Julio estará expuesto en el museo.